˝ابد و یک روز˝ فیلم برگزیده مردم شد

جایزه فیلم برگزیده سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از نگاه مردم به فیلم ˝ابد و یک روز˝ رسید. . . .