استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیراز

استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیراز
به یک خانم جهت حسابداری پیمانکاری فاضلاب و یک نیروی آقا جهت حسابداری پیمانکاری ساختمان در شرکت آب و خاک بختگان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07138436130,07138436230
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیراز

به یک خانم جهت حسابداری پیمانکاری فاضلاب و یک نیروی آقا جهت حسابداری پیمانکاری ساختمان در شرکت آب و خاک بختگان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۷۱۳xxx

tel: 07138436130,07138436230
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیراز