حذف صدای یاس از ˝بارکد˝

حذف صدای یاس از ˝بارکد˝
تازه‌ترین ساخته مصطفی کیایی در حالی از چهارشنبه 19 خرداد در سینماهای کشور به اکران درآمد که صدای خواننده فیلم حذف شد. . . .

حذف صدای یاس از ˝بارکد˝

تازه‌ترین ساخته مصطفی کیایی در حالی از چهارشنبه 19 خرداد در سینماهای کشور به اکران درآمد که صدای خواننده فیلم حذف شد. . . .
حذف صدای یاس از ˝بارکد˝

روزنامه قانون