خوشنويسي ايراني

خوشنويسي ايراني برگي از قرآن به خط کوفي – ايران – قرن يازدهم – ايرانيان حتا در خطوط رايج در ساير سرزمين‌هاي اسلامي شيوه‌هاي خاص خود را پديد آوردند.نوشتار اصلي: خوشنويسي ايراني درحالي که عمده تبديل نگارش معمولي کلمات به… Continue Reading

خوشنویسی اسلامی

خوشنویسی اسلامی خوشنویسی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص داشته‌است. زیرا در اصل آن را هنر تجسم کلام وحی می‌دانسته‌اند. آنان خط زیبا را نه فقط در استنساخ قرآن بلکه در اغلب هنرها به‌کار می‌بردند. خوشنویسی یا خطاطی در کلیه کشورهای… Continue Reading

ابزارهای خوشنویسی

ابزارهای خوشنویسی وسایل و ابزار خوشنویسی در خلق یک اثر مطلوب بسیار موثرند. ابزار خوب مشوق هنرمند در ادامه کار و پیشرفت اوست. ابزار مهم و اصلی خوشنویسی عبارتند از: قلم‌نی نوع مرغوب آن از نی‌های دزفولی (برای قلم‌های ریر… Continue Reading

تاریخچه خوشنویسی

تاریخچه خوشنویسی خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرآیند توسط او انجام می‌گیرد خوش نویس نام دارد، به‌خصوص زمانی که خوش نویسی حرفه ی شخص باشد. گاهی درک خوشنویسی… Continue Reading

مشهورترین تابلوهای نقاشی با طراحی کرونایی

مشهورترین تابلوهای نقاشی با طراحی کرونایی تصاویری از نقاشی های مشهور در دنیا را مشاهده می کنید که به سبکی خلاقانه این نقاشی ها را با طراحی متفاوت به حال و روز کرونایی در آورده اند.

نقاشی جدید بنکسی در حمام

نقاشی جدید بنکسی در حمام   هنرمند مشهور بریتانیایی به دلیل ویروس کرونا در قرنطینه خانگی است و از نقاشی جدید خود در حمام رونمایی کرد. بنکسی از دیوارنگاری جدید خود رونمایی کرده، اما به رغم سایر آثار این هنرمند… Continue Reading

هنرمند ایرانی سال ۲۰۱۲ کرونا را نقاشی کرد

هنرمند ایرانی سال ۲۰۱۲ کرونا را نقاشی کرد   تارا بهبهانی هنرمندی که 8 سال پیش یعنی سال 2012 در پنجمین بینال پکن با موضوع «آینده و واقعیت» نقاشی را کشید که به طرز عجیبی همانند تصویر ویروس کرونا است. تارا بهبهانی… Continue Reading