بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعهاخبار اقتصادی امروز ایسنا مجموعه ای از خبرهای مربوط به مذاکرات گازی، نارضایتی مردم از قطعات خودرو، جریان اخیر بازار طلا، یارانه، تلگرام و ایرلاین های جدید را در بر گرفته است.  به گزارش… Continue Reading