دریافت کارت اهدای عضو با ربات تلگرام

دریافت کارت اهدای عضو با ربات تلگراممی دانید هر روز بالغ بر ۱۰ بیمار در کشورمان به دلیل طولانی بودن صف انتظار پیوند فوت می کنند.بنابراین می توانید به راحتی از طریق تلگرام کارت اهدای عضو دریافت کنید و حتی… Continue Reading