مجوز نمایش در “هنر و تجربه” دست چه کسانی است؟

مجوز نمایش در “هنر و تجربه” دست چه کسانی است؟   مستندهای تولیدی در حوزه فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی در اکران‌های مردمی خود از فروش بسیار خوبی برخوردار است اما بی‌مهری با آنان توسط نهادهای سینمایی نیز جای توجیه… Continue Reading