˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفت

˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفتخراسان رضوی: ˝آ سیدکاظم˝به کارگردانی حامد معمار تهرانی از 9 تیرماه در تماشاخانه اشراق به روی صحنه رفت. . . . ˝آ سیدکاظم˝ به تماشاخانه اشراق مشهد رفت خراسان رضوی: ˝آ سیدکاظم˝به کارگردانی حامد… Continue Reading

گروه برافشان به یاد محمدرضا لطفی به صحنه رفت

گروه برافشان به یاد محمدرضا لطفی به صحنه رفتگروه موسیقی ˝برافشان˝ به خوانندگی غلامرضا رضایی و سرپرستی هامان خلیلی شب گذشته یعنی 10 اردیبهشت ماه در ساری به صحنه رفتند و با اجرای قطعه˝ کاروان شهید˝ یاد استاد خود یعنی… Continue Reading