جوان مشهور تلگرامی اعدام نمی شود

پسر جنجالی تلگرام که تصاویرش را با دختران مختلف در تلگرام منتشر کرده بود، با قید وثیقه آزاد شد. این پسر در روز دادگاه، حکمش مشخص خواهد شد. آهنگ جدید اتوموبیل