امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شد

امکان حذف پیام های ارسال شده در لاین فراهم شداز این به بعد به سادگی می توانید پیام هایی را که اشتباها برای دوستانتان در پیام رسان لاین ارسال کرده اید، تا 24 ساعت بعد لغو ارسال یا پاک کنید.… Continue Reading

حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد

حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شدشورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر به منظور حمایت از گروه‌های تئاتری در اولین اقدام خود حق‌السهم ۲۰ درصدی این تماشاخانه تئاتری از فروش گیشه آثار… Continue Reading