توانمند سازی مردم در حفظ سلامت

جلسه شورای سیاست گذاری سلامت به ریاست دکتر محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه سلامت سیما و با حضور نمایندگان تام الاختیار شبکه های سازمان در محل این شبکه برگزار شد. در این جلسه دکتر محمد مهدی قاسمی گفت: استراتژی ما در… Continue Reading