اکبر زنجانپور ˝بلوا˝ را به روی آنتن رادیو نمایش می‌برد

اکبر زنجانپور ˝بلوا˝ را به روی آنتن رادیو نمایش می‌بردسی‌ام تیرماه ، شنونده‌ی نمایش رادیویی ˝بلوا ˝ به کارگردانی :اکبر زنجانپور به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. . . . اکبر زنجانپور ˝بلوا˝ را به روی آنتن رادیو نمایش می‌برد… Continue Reading

اکبر زنجانپور ˝روحی در تنگنا˝ را به روی آنتن می‌برد

اکبر زنجانپور ˝روحی در تنگنا˝ را به روی آنتن می‌برد31 فروردین ماه ، شنونده ی نمایش پلیسی-جنایی ˝روحی در تنگنا˝ به کارگردانی اکبر زنجانپور از رادیو نمایش باشید. . . . اکبر زنجانپور ˝روحی در تنگنا˝ را به روی آنتن… Continue Reading