استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیراز

استخدام شرکت آب و خاک بختگان در شیرازبه یک خانم جهت حسابداری پیمانکاری فاضلاب و یک نیروی آقا جهت حسابداری پیمانکاری ساختمان در شرکت آب و خاک بختگان در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس… Continue Reading

استخدام شرکت تولیدی در اصفهان

استخدام شرکت تولیدی در اصفهانبرای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنید استخدام شرکت تولیدی در اصفهان برای عضویت در کانال اخبار استخدام اصفهان در تلگرام کلیک کنیداستخدام شرکت تولیدی در اصفهان

استخدام شرکت ایمن سفر در قم

استخدام شرکت ایمن سفر در قمشرکت ایمن سفر در قم به یک نیروی حسابدار خانم با حداقل ۳ سال سابقه کاری مسلط به امور اداری و بیمه و مالیاتی و مسلط به نرم افزار حاسب ملی نیازمند است. داوطلبان واجد… Continue Reading