چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام

چگونگی قرار دادن متن داخل عکس در تلگرامدر حالت عادی به منظور انتشار فایل های چندرسانه ای و متن، باید هر کدام را به صورت جداگانه نشر دهیم، اما با قرار دادن متن داخل عکس در تلگرام و ادغام این… Continue Reading