جذب فروشنده شرکت کاله لبنیات / کاشان

جذب فروشنده شرکت کاله لبنیات / کاشانباسلام شرکت فرآورده های لبنی کاله جهت تکمیل کادر فروش خود در شهر کاشان اقدام به جذب فروشنده حضوری آقا با شرایط ذیل می نمائید. حداکثر سن 30 سال حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی +… Continue Reading