ما زرگران خوبی نبودیم!

ما زرگران خوبی نبودیم!حسین هاشم پور :… شتاب روزگار، نسل طلایی هنر ایران در دهه چهل خورشیدی را به پیرسالی رسانده است… . . . ما زرگران خوبی نبودیم! حسین هاشم پور :… شتاب روزگار، نسل طلایی هنر ایران در… Continue Reading