معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان

معتمدی و مارکوپولو در قزاقستانمحمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشورمان به دعوت فستیوال مارکوپولو در قزاقستان به شهر آلماتی سفر کرد. . . . معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشورمان به دعوت فستیوال مارکوپولو در… Continue Reading