نگاهی به زورخانه های باستانی ایران زمین

شبکه العالم مستندی در خصوص معرفی زورخانه های ایران با نام «جسم و جان» تهیه و تولید کرده است که از آنتن این شبکه برای علاقمندان عرب زبان دنیا پخش خواهد شد. مستند «جسم وجان» تولید شبکه العالم به تهیه… Continue Reading