یک هنرمند نقاش بر اثر کرونا درگذشت

یک هنرمند نقاش بر اثر کرونا درگذشت ادمان آیوازیان – هنرمند نقاش و معمار – صبح روز پنجم فروردین‌ماه در لندن درگذشت. سرپوش هنری – زهرا راد، کیوریتور(نمایشگاه گردان) نمایشگاه‌های ادمان آیواریان در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تایید این خبر اظهار… Continue Reading

هنرمند ایرانی سال ۲۰۱۲ کرونا را نقاشی کرد

هنرمند ایرانی سال ۲۰۱۲ کرونا را نقاشی کرد   تارا بهبهانی هنرمندی که 8 سال پیش یعنی سال 2012 در پنجمین بینال پکن با موضوع «آینده و واقعیت» نقاشی را کشید که به طرز عجیبی همانند تصویر ویروس کرونا است. تارا بهبهانی… Continue Reading