کشتی پر از هدیه برای ساکنان ایستگاه فضایی+عکس

کشتی پر از هدیه برای ساکنان ایستگاه فضایی+عکسبه گزارش« دیارباران »، یک کشتی باری ژاپنی با هدیه های سال نومیلادی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.بر اساس گزارش تلگراف، این کشتی پر از هدیه که در واقع یک کپسول فضایی… Continue Reading