با این روش ها تلگرام خود را ایمن کنید

با این روش ها تلگرام خود را ایمن کنیدبا توجه به استفاده حداکثری کاربران ایرانی از برنامه پیام رسان تلگرام در بسیاری از گفت وگوها و حتی موارد شخصی، شاید ضرورت ایمن سازی این برنامه از سایر برنامه ها بیشتر… Continue Reading

همزمان از دو تلگرام در موبایل استفاده کنید

به کمک نرم افزار Loopy می توانید به صورت همزمان از دو حساب کاربری مختلف در اپلیکیشن تلگرام خود استفاده کنید. به گزارش رویش نیوز تلگرام را می توان به عنوان بزرگترین نرم افزار چت در ایران دانست، همواره این… Continue Reading