افشای راز تابلویی که بعد از سرقت پس فرستاده شد

افشای راز تابلویی که بعد از سرقت پس فرستاده شد دو مرد به سرقت و سپس بازگرداندن تابلو نقاشی از «گوستاو کلیمت» ـ هنرمند مشهور اتریشی ـ اعتراف کردند. سرپوش هنری – سارقان تابلو نقاشی مسروقه‌ای از «گوستاو کلیمت» که اخیرا… Continue Reading